Ruimte en aandacht voor ieder kind

Beurthonk

Welkom op de website van Basisschool Beurthonk
Dit is een tijdelijke website

We werken op dit moment aan een nieuwe website.

Over ons

De visie

De school

Wij zijn een kleinschalige school, met een hoge betrokkenheid van leerlingen, leerkrachten en ouders. Persoonlijk contact hoort erbij op onze school, persoonlijk contact met uw kind én met u als ouder. Hierdoor voelt iedereen zich snel thuis binnen onze school.

Optimale resultaten

Onze leerlingen krijgen optimale kansen om het beste uit zichzelf te halen. Daarbij richten we ons binnen de school op een brede doorgaande ontwikkelingslijn, waarbij de cognitieve, sociaal-emotionele, motorische en creatieve vaardigheden elkaar versterken. We gebruiken daarbij als minimumdoelen de kerndoelen en referentieniveaus die door de overheid voor het onderwijs zijn opgesteld. Wij hebben hoge verwachtingen van wat kinderen kunnen en streven naar de hoogst haalbare resultaten, passend bij de mogelijkheden en talenten van elk individueel kind. Daardoor behalen we bovengemiddelde resultaten en een minimale verwijzing naar het speciaal onderwijs. Ons goede zorgsysteem draagt daar zeker ook aan bij!

Thuis en school

Door samenwerking, betrokkenheid en een goede communicatie met ouders streven we naar een duidelijke en brede doorgaande ontwikkelingslijn in opvoedkundige en onderwijskundige aanpak, waarbij de school- en thuissituatie zoveel mogelijk op elkaar aan kunnen sluiten. Met onze ouders zijn we ook in staat veel zinvolle en leuke activiteiten naast het leren te organiseren. Samen werken we voortdurend aan een prettige en stimulerende leer- en werkomgeving.

Identiteit

Onze school is een protestants christelijke school. Bron en wegwijzer van onze identiteit is dan ook de (protestants) christelijke traditie, met de Bijbel als inspiratiebron. Dit vertaalt zich in overdracht van de Bijbelse verhalen en thema´s, het aanleren van christelijke liederen, de vieringen en het contact met de protestantse kerk in Odijk. Ook vinden wij het belangrijk om christelijke waarden en normen over te dragen: aandacht en respect voor elkaar, aandacht en respect voor ´de schepping´, respect voor andersdenkenden en aandacht voor en kennisoverdracht over andere godsdiensten en levensovertuigingen. Alle ouders/verzorgers met respect voor elkaar en voor de identiteit van de school zijn welkom om hun kind op onze school aan te melden. Respect betekent hier ook dat ouders/verzorgers ermee instemmen dat hun kind(eren) de lessen godsdienstige vorming, vieringen en andere schoolactiviteiten meemaken.

Kanjerschool

Kanjerschool

Voor vertrouwen, veiligheid, rust en wederzijds respect

Op onze school werken we met de Kanjertraining

Waarom de Kanjertraining?

Kinderen verlangen naar een schoolgemeenschap waarin ze zichzelf kunnen zijn, zonder gepest of uitgelachen te worden. De Kanjertraining geeft kinderen handvatten voor sociale situaties.

Wat zijn de Kanjerregels?

 • We vertrouwen elkaar
 • We helpen elkaar
 • Niemand speelt de baas
 • Niemand lacht uit
 • Niemand blijft zielig

De Kanjerregels gelden voor iedereen die betrokken is bij de school.

Wat leren de kinderen bij de Kanjertraining?

 • Jezelf voorstellen/presenteren
 • Iets aardigs zeggen
 • Met gevoelens van jezelf en de ander kunnen omgaan
 • Een compliment geven en ontvangen
 • Ja en Nee kunnen zeggen
 • Ja als je iets prettig vindt en Nee als je iets vervelend vindt
 • Je mening durven geven zonder iemand te kwetsen
 • Een ander durven vertrouwen en zelf te vertrouwen zijn
 • Samenwerken
 • Vriendschappen onderhouden
 • Vragen stellen, belangstelling tonen
 • Proberen de ander te begrijpen
 • Kritiek durven geven en ontvangen
 • Zelfvertrouwen/zelfrespect krijgen
 • Leren stoppen met treiteren
 • Uit een slachtofferrol stappen

Voor meer informatie verwijzen we u graag naar de website: www.kanjertraining.nl.

Contact

Adres:
PCBS Beurthonk
Salamander 53
3984 MB, Odijk
Telefoon:030-6562949
E-mail: info@beurthonk.nl